Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Pedagog szkolny

 

Kochana Młodzieży i Szanowni Rodzice!

 

         Już w szkole podstawowej i gimnazjum mieliście pewnie okazję zapoznać się z pracą pedagoga szkolnego. Wprawdzie nie wiemy, jakie są Wasze doświadczenia w relacji z osobami na tym stanowisku. My jednak chcielibyśmy tu krótko zaprezentować nasz warsztat pracy. Być może pozwoli to Wam - uczniom i Wam – rodzicom na łatwiejsze podjęcie decyzji o skorzystaniu z naszego wsparcia. Specyfika naszej pracy różni się od pracy w szkole podstawowej czy gimnazjalnej. Różnice wynikają z wieku uczniów, a więc nieco innych problemów. Musimy pamiętać, że duży wpływ wywiera niejako automatycznie dokonana zmiana środowiska. Właśnie w tym wieku potrzeba przynależności do jakiejś grupy skłania niejednego młodego człowieka do podejmowania zachowań dotychczas obcych lub nieaprobowanych. Pragnienie bycia akceptowanym przez nową grupę, czasem chęć dominacji inspiruje do działań diametralnie innych od dotychczasowych. Strach powiedzieć, ale dziś o przyszłości młodego człowieka często decyduje ulica, melanż dzielnicy czy osiedla. Młodzieżowa „rozkminka” typuje „miejscówki” do „zajefajnego”, ”odjechanego”, „odkręconego”, „odklejonego”, „zajawionego” stylu doznawania świata. Właśnie ta grupa młodzieży jest najbardziej narażona na podejmowanie kontaktów ze środkami odurzającymi, które nie zawsze kończą się na etapie próby. Dlatego też, co roku dla uczniów wszystkich klas pierwszych organizujemy w szkole zajęcia z profilaktyki uzależnień pt.: "Narkotyki- Droga – Dokąd?". Organizujemy warsztaty na temat – skutków uzależniającego wpływu pornografii na rozwój i życie młodego człowieka, oglądamy z młodzieżą spektakle teatralne, wyjeżdżam na wycieczki, przygotowujemy również wspólnie spektakle teatralne. Pomagając w aklimatyzacji w nowym środowisku, jesteśmy organizatorem warsztatów integracyjnych, które najczęściej organizowane są podczas wycieczek integracyjnych dla klas pierwszych. W ramach swojej pracy organizujemy też wyjazdy młodzieży w małych grupach, na których uczymy młodzież różnych technik negocjacyjnych i mediacyjnych, zachowań asertywnych oraz umiejętności radzenia sobie z stresem, gniewem i złością. Dziś dialog wśród młodych ludzi przypomina ciąg szyfrów, często niezrozumiałych dla starszego pokolenia typu: „nara”, „okejka”, „w porzo”, itp. Albo też, jest zbiorem wulgaryzmów, w którym wystarczy użyć jednego słowa by się porozumieć. Można przecież „za...”, „wy…”, „roz…”, „o…” itp. Musimy jednak powiedzieć, że mimo tej bylejakości w porozumiewaniu się, młodzież bardzo silnie akcentuje potrzebę dialogu, dyskutowania na różne tematy począwszy od problemów szkolnych, edukacyjnych i rodzinnych, a na sensie życia kończąc. Dlatego bardzo chętnie z nimi rozmawiamy, starając się im pomóc w rozwiązywaniu ich problemów. Musimy pamiętać, że wiek, w którym znajduje się młodzież szkoły ponadgimnazjalnej jest okresem intensywnych zmian w sferze biologicznej, rodzinnej i społecznej. Jest okresem kryzysu tożsamości, poszukiwaniem odpowiedzi na ważne życiowe pytania, takie jak "Kim jestem?", "Jakie jest moje miejsce wśród ludzi?". Praca pedagoga to też praca z rodzicami, którzy nierzadko potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ale to także pedagogizacje rodziców, czyli warsztaty i szkolenia na temat współczesnych zagrożeń dotyczących dzieci i młodzieży, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Na zakończenie pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami.

Robert Gierek i Agnieszka Mróz

 

Agnieszka Mróz  (pok. 201 I p.)

Poniedziałek: 900-1400

Wtorek: 800-1300 

Środa: 1000-1200

Czwartek: 1100-1400

Piątek: 800-1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy