Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Historia szkoły

Kalendarium 1952 – 2003

 

 • 1951/52 – poranki organizowane przez SK Odbudowy Warszawy, na które składały się okolicznościowe przemówienia, popisy muzyczne i recytacje uczniów; prace społeczne przy budowie Wojewódzkiego Parku Kultury i  Wypoczynku;
 • 15.X.1952 – udział młodzieży w koncercie w Filharmonii w Katowi¬cach, w  programie muzyka Smetany i Griega;
 • 1954 – pierwsza wycieczka narciarska; na wycieczki wyjeżdżały tylko klasy osiągające dobre wyniki w nauce;
 • 1954 – rozpoczyna działalność pierwszy w szkole radiowęzeł „NA FALI TYGODNIA”;
 • 30.XI.1954 – w auli rozpoczęto cykliczne występy solistów Opery Śl. i Filharmonii Śląskiej;
 • 1959 – pierwszy obóz żeglarski (opiekunowie: A. Krzysik, A. Giełbas), był to jedyny w Polsce obóz żeglarski uczniów szkół średnich  płynących (300 kilometrów) w ramach centralnego rejsu LPZ; obóz kajakowy zorganizowali: dyr. A. Gargula i Z. Missala;
 • 1959 – sprowadzenie maszyny parowej do pracowni energetycznej (darczyńca – Spółdzielnia Włókiennicza z Bielska-Białej);
 • 1959/60 – początek działalności zrzeszenia sportowego „Zryw” na terenie szkoły, opiekunem koła został prof. A. Krzysik;
 • 1960 – praktyki zawodowe na Śląsku i poza Śląskiem (Kraków KFAP, Ostrów Wielkopolski ZAP);
 • 1960 – udział młodzieży w spotkaniu z węgierską delegacją partyjno-rządową w Chorzowie;
 • 1961 – udział młodzieży w powitaniu w Chorzowie delegacji partyjnej z Czechosłowacji;
 • 10.IX.1961 – udział młodzieży w projekcji słynnej ekranizacji powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy” w kinie „Rialto” w Katowicach;
 • 1961 – wycieczka szkolna „Szlakiem Millenium” (Poznań, Gniezno, Biskupin, Bydgoszcz, Kruszwica);
 • 1962 – goście bułgarscy w szkole;
 • I.1962 – pierwsza studniówka;
 • 26.II.1962 – spotkanie z pisarzem Alfredem Szklarskim;
 • 5.III.1962 – poranek poświęcony twórczości Władysława Broniewskiego w  związku ze śmiercią poety;
 • IX.1962 – dar Energomontażu dla szkoły - sprężarka tłokowa i maszyna parowa;
 • 30.XI.1962 – spotkanie z literatem Aleksandrem Baumgardtem;
 • 1964 – klasowe wycieczki „Szlakiem Millenium”;
 • 1966 – wycieczki szkolne do Kotliny Kłodzkiej „Śladami Piastów Śląskich”, wycieczka naukowa do Legnicy do fabryki silników, wycieczki klasowe na Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz w Góry Świętokrzyskie „Śladami Żeromskiego i Sienkiewicza”;
 • 9.IX.1967 – udział młodzieży w powitaniu w Bytomiu prezydenta Francji Ch. De Gaulle’a;
 • 24.II.1968 – wieczór poezji renesansowej; młodzież pod kierownictwem prof. J. Gałkowskiej przedstawiła fragmenty „Odprawy posłów greckich”;
 • 1968 – wakacyjne wycieczki rowerowe - Cedzyna, Książ Wielki, Święty Krzyż, Czarnolas;
 • 28.I.1970 – po raz pierwszy w historii szkoły odbył się w auli szkolnej mecz siatkówki SENIORZY (nauczyciele) - JUNIORZY (członkowie SKS), zdecydowane zwycięstwo 3:0 dla JUNIORÓW;
 • 9.XI.1971 – inauguracja Uniwersytetu Powszechnego dla Rodziców; zajęcia, odbywające się dwa razy w miesiącu, prowadzili członkowie Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej;
 • XI.1971 – młodzież z ZMS podejmuje prace społeczne z okazji VI Zjazdu PZPR (sprzątanie, wykonanie pomocy naukowych do gabinetów i pracowni);
 • IV.1972 – śląska prasa informuje o przeprowadzeniu w naszej szkole nadobowiązkowego egzaminu z zakresu przedmiotów zawodowych: „Egzamin ten mający charakter popisu uczniów wobec kolegów i komisji przyniósł pozytywne rezultaty. Uczniowie pod opieką swych konsultantów przygotowali szereg ciekawych i oryginalnych prac, wśród których kilka może nawet uzyskać patenty. [...] Najciekawsze prace wykonali: Barbara Jeż, Elżbieta Pilichowska i Krystian Widera, Krystyna Dobiasz, Marian Pustelnik i Henryk Bralich”.
 • 25.IX.1972 – we wszystkich szkołach województwa katowickiego nastąpiła  inauguracja akcji „Harcerski Start 72”, phm Henryk Monkos - szef 5  KDH przedstawił na specjalnym apelu zadania dla młodzieży;
 • 14.X.1972 – po raz pierwszy tego dnia w związku z rocznicą powstania KEN zorganizowano obchody Dnia Nauczyciela;
 • V.1974 – po raz pierwszy w historii szkoły uczeń J. Borys uczestniczył w  Olimpiadzie Fizycznej na szczeblu wojewódzkim;
 • 9.IX.1977 – spotkanie z porucznikiem L. Pająkiem - obrońcą Westerplatte;
 • XII.1978 – czyny społeczne z okazji 30. rocznicy powstania PZPR;
 • 1979/80 – utworzenie telewizji obwodowej w salach 307, 308, 309;
 • 1.VI.1979 – udział młodzieży w barwnym widowisku na Stadionie Śląskim z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka;
 • 9.VI.1979 – najlepsi maturzyści: L. Wąsek, B. Mateuszuk, A. Norek otrzymali dyplomy od władz miasta na uroczystej akademii w sali Teatru Miejskiego;
 • 27.II.1980 – szkoła organizuje Terenowy Konkurs z Wiedzy Obronnej dla młodzieży szkół średnich Świętochłowic, Chorzowa i Rudy Śląskiej;
 • 1986 – wycieczka naukowa klasy IVEl pod opieką wychowawcy prof. D. Ozimka do Warszawy i Instytutu Badań Jądrowych w Świerku; wielkim przeżyciem dla młodzieży i opiekunów było zwiedzanie reaktora jądrowego;
 • 4.XII.1986 – wycieczka klas III E i III le do Krakowa i Bronowic „Szlakiem St. Wyspiańskiego” pod opieką K. Jarzyńskiej; wycieczki te są tradycją szkoły;
 • 1988 – wycieczka naukowa klas maturalnych do elektrowni szczytowo-pompowej „Porąbka - Żar”; wyjazdy te są coroczną tradycją;
 • 1990 – wycieczka naukowa klas IV do Fabryki Aparatów Elektrycznych „Apena” w Bielsku-Białej; wycieczki te również są coroczną tradycją;
 • 18-20.II.1991 – pierwsze szkolne rekolekcje wielkopostne;
 • 1991 – rozpoczyna się tradycja organizowania wycieczek integracyjnych dla klas  I;
 • 1991 – rozpoczyna się tradycja organizowania szkolnych jasełek i wigilii klasowych;
 • 30.III-7.IV.1992 - wycieczka klasy V El do Paryża, wyjazd zorganizował  ówczesny katecheta ksiądz A.Kaczmarek oraz D. Ozimek i K. Jarzyńska; w ciągu  dziesięciu dni młodzież zwiedziła najwspanialsze zabytki, muzea i poznała atmosferę kulturalnej stolicy świata;
 • 27-29.III.1993 – chorzowska wystawa filatelistyczna w bibliotece;
 • 1993 – nawiązanie kontaktów z techniczną szkołą zawodową z Limburga w celu wymiany doświadczeń w dziedzinie dydaktyki, kultury i sportu;
 • 1994 – czterodniowa wycieczka klasy IV El i V El wraz z wychowawcami prof. E. Szypułą i prof. D.Ozimkiem do Pragi;
 • 24.XI.1994 – wizyta księdza biskupa Damiana Zimonia, spotkanie z nauczycielami i uczniami;
 • 1996, 1997, 1999 – szkolne rejsy żeglarskie po jeziorach mazurskich, organizatorzy: prof. D. Ozimek, prof. S. Skoczek oraz absolwent szkoły druh M. Warzyc;
 • X.1996 – wyjazd klas V do Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu; wyjazdy klas maturalnych do tego Muzeum są tradycją szkoły;
 • X.1996 – wizyta w naszej szkole przedstawicieli Rady Pedagogicznej i uczniów z technicznej szkoły zawodowej z Limburga;
 • 18.XII.1996 – otwarcie szkolnej siłowni;
 • 17-21.III.1997 – Tydzień Kultury Regionalnej w TME; w jego ramach odbyło się wiele imprez przygotowanych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli i we współpracy z biblioteką szkolną; gościem młodzieży był legendarny piłkarz KS Ruch Chorzów Gerard Cieślik, przeprowadzono konkurs „Chorzów wczoraj i dziś”, młodzież odwiedziła instytucje kulturalne Śląska;
 • IX.1997 – skomputeryzowanie biblioteki szkolnej;
 • 5-9.V.1998 – Tydzień Kultury Regionalnej w TME;
 • 18.II.1998 – artyści z Lublina w TME zaprezentowali wiersze poetów XX-lecia międzywojennego oraz Cz. Miłosza i K. K. Baczyńskiego;
 • IV.1998 – Dni Kulturalne;
 • V.1998 – fani „niebieskich” z ZSZ Nr 3 w ogólnopolskiej akcji  „Porozumienie ponad szalikami”;
 • X.1998 – wycieczka grona pedagogicznego do Pragi;
 • 30.X.1998 – kradzież z włamaniem; łupem złodziei padło wyposażenie nowej pracowni komputerowej o wartości 31 tys. złotych; dochodzenie policji nie wykryło sprawców;
 • XI.1998 – aukcja fantów na rzecz Ochronki przy kościele pw. WNMP w Chorzowie Batorym; młodzież i nauczyciele zebrali 4 tysiące złotych;
 • 14-21.IV.1999 – Dni Teatru w TME;
 • 2000 – szkolny rejs po Bałtyku pod opieką prof. S. Skoczka;
 • 2000 – Dni Kulturalne; występ kabaretu RAK, młodzież prezentowała fragmenty sztuk W. Szekspira;
 • 17-18.V.2001 – po raz pierwszy zorganizowano w szkole Dni Kultury Europejskiej;
 • 1.IX.2001 – otwarcie szkolnej czytelni internetowej - pierwszej w Chorzowie, w której znajduje się dziesięć stanowisk komputerowych; wyposażenie pracowni komputerowej w 16 nowych komputerów;
 • 27.IX.2001 – wizyta biskupa S. Cichego w szkole, spotkanie z nauczycielami;
 • 2002 – wyjazd klasy sportowej II ls do Lugano w Szwajcarii na turniej piłkarski;
 • 2002 – spotkanie z posłanką, byłą nauczycielką i wicedyrektorką naszej szkoły, mgr M. Nowak;
 • VI.2002 – II Dni Kultury Europejskiej;
 • 8.VI.2002 – udział młodzieży w uroczystościach związanych z 745-leciem Chorzowa;
 • 4.IV.2003 – spotkanie z posłem doktorem J. Rzymełką; gość prezentował argumenty zachęcające młodzież do poparcia wejścia Polski do Unii Europejskiej;
 • 14 czerwca 2003 – JUBILEUSZ 50 – LECIA SZKOŁY, ZJAZD ABSOLWENTÓW

 

Kalendarium 2003 – 2013

 

 • 2003 rok
  • szkolna drużyna zdobyła Mistrzostwo Chorzowa w lekkiej atletyce;
  • szkolna drużyna zdobyła I miejsce w Turnieju Koszykówki o puchar Prezydenta Miasta Chorzów;
 • 2004 rok
  • w rejonowych zawodach w koszykówce juniorów znów zostaliśmy mistrzami;
  • pod patronatem Kuratora Oświaty w Katowicach zorganizowaliśmy I edycję Regionalnego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • Agnieszka Janas zajęła I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w sokach na trampolinie oraz I miejsce w III Pucharze Polski w akrobatyce sportowej;
  • I miejsce szkolnego zespołu w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuk Teatralnych „Porozmawiajmy o AIDS”;
 • 2005 rok
  • piłkarze zdobyli I miejsce w Mistrzostwach Chorzowa w piłce nożnej;
  • męska drużyna zdobyła I miejsce w Chorzowskiej Lidze Koszykówki szkół ponadgimnazjalnych;
 • 2006 rok
  • zajęliśmy I miejsce w Chorzowskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych, wystawiając przedstawienie "Tryptyk społeczny";
  • uczennice A. Bulowska i A. Podbioł zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Tęcza";
  • uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, abp Damian Zimoń – metropolita katowicki – poświęcił wyremontowaną salę gimnastyczną, spotkał się z młodzieżą i nauczycielami;
  • Dyrektor Szkoły mgr Marian Golba został laureatem medalu im. Kurta Aldera  (przyznanego po raz pierwszy) za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze;
  • spotkanie uczniów z "niebieskimi" absolwentami  szkoły, zawiązanymi z chorzowskim klubem RUCH: Markiem Wleciałowskim,  Tomaszem Fornalikiem oraz Wojciechem Grzybem;
 • 2007 rok
  • w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży  w dniach  17 - 21 kwietnia nasi uczniowie byli gośćmi niemieckiej szkoły Rhein-Maas-Gymnasium w Aachen oraz zwiedzili holenderskie Maastricht i stolicę Belgii – Brukselę;
  • podczas parady z okazji 750-lecia Chorzowa nasi uczniowie zajęli drugie miejsce w konkursie na  najbardziej pomysłowe przebranie uczestników parady;
  • zmiana kierownictwa Szkoły – wrzesień 2007, pożegnaliśmy odchodzących na emeryturę dyrektorów: mgr. Mariana Golbę i mgr. Daniela Ozimka. Nowym dyrektorem został dotychczasowy wicedyrektor  mgr Krystian Biadacz, a wicedyrektorami – mgr Krystyna Jarzyńska i mgr Andrzej Kwap;
  • w listopadzie w naszej szkole gościła czteroosobowa delegacja z włoskiego miasta partnerskiego Termoli z księdzem Enzo Ronzitti na czele. Goście wysłuchali programu artystycznego w języku włoskim. Padre Enzo w dowód przyjaźni otrzymał tytuł „Przyjaciela Szkoły”;
  • Koło Miłośników Kultury i Języka Włoskiego zorganizowało spotkanie z  ks. prof. Jerzym Szymikiem – teologiem, poetą, eseistą, autorem książek teologicznych, członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie.  Autor zaprezentował swoje wiersze, opowiadał  o pracy we Włoszech i swoich spotkaniach z papieżem Benedyktem XVI;
 • 2008 rok
  • z inicjatywy pedagoga szkolnego R. Gierka zorganizowaliśmy pierwszy szkolny sztab Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy, na ulicach Chorzowa kwestowało ponad 100 szkolnych wolontariuszy; sztaby WOŚP są organizowane w kolejnych latach;
  • w Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Tanecznych Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta  szkolny zespół taneczny "Fuego” zajął I miejsce;
  • męska drużyna zdobyła Mistrzostwo Chorzowa w piłce siatkowej;
  • w 3. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, zorganizowano akademię przypominającą Jego sylwetkę i nauczanie, zaprezentowano  fragmenty „Tryptyku Rzymskiego”;
  • w dniach 28 IV - 3 V 2008 odbyła się pierwsza wycieczka do Włoch, grupa 33 uczniów pod opieką A. Rudziarczyka i K. Michalskiego wyruszyła do włoskiego Termoli. Uczniowie mieli też okazję zwiedzić Wenecję,  Rzym i Asyż;
  • w czerwcu,  z udziałem władz miasta, odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej po generalnym remoncie;
  • uczniowie i absolwenci naszej szkoły (m.in. M. Warzyc i T. Szromek, J. Kowalik, K. Wróbel, M. Wróbel, T. Pacocha, S. Kupny) zorganizowali dwumiesięczną morską wyprawę żeglarską na Islandię;
 • 2009 rok
  • z dniem 24. lutego firma Vattenfall objęła swoim patronatem ZSTiO Nr 3, a przede wszystkim uczniów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego. Głównym celem podpisanego porozumienia jest wspieranie przez firmę procesu kształcenia zawodowego w obszarze energetyki;
  • 4 marca wykład mgr Leszka Sykulskiego z Instytutu Geopolityki w Częstochowie „Czym jest geopolityka, czyli kulisy walki o światową hegemonię”, w wykładzie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Chorzowa;
  • 5 marca dr Guido Parisi, prezydent Societa Dante Alighieri w Katowicach, wygłosił referat pt.  „Wpływ kultury włoskiej na kulturę europejską”. W wykładzie wzięli udział uczniowie z chorzowskich szkół, uczący się języka włoskiego;
  • 6 marca odbyły się pierwsze warsztaty z zakresu fizyki, chemii, biologii, elektrotechniki, robotyki prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły dla młodzieży chorzowskich gimnazjów; warsztaty są prowadzone w kolejnych latach podczas dni otwartych szkoły;
  • uczennica P. Bogatka w ogólnopolskim konkursie „Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce…”, pod patronatem Marszałka Sejmu RP i  Ministra Edukacji Narodowej zajęła I miejsce  w kategorii HASŁO. Nagrody zostały wręczone w gmachu Sejmu;
  • we współpracy z Uniwersytetem Śląskim rozpoczęliśmy realizację trzyletniego programu „Partnerzy w nauce”. Uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych lekcjach z biologii, matematyki i fizyki, wycieczkach naukowych i obozach. Będą realizować programy naukowe, a ich efekty prezentować w trakcie szkolnych festiwali nauki;
  • w listopadzie, wspólnie z Śląskim Kuratorem Oświaty, upamiętniliśmy uroczystą akademią 20. rocznicę obalenia Muru Berlińskiego. Gośćmi i prelegentami byli: wicewojewoda Śląski – Adam Matusiewicz, Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber, wiceprezydent Chorzowa - Marian Salwiczek,  poseł do Parlamentu Europejskiego – Jan Olbrycht,  dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UŚ prof. Grażyna Szewczyk;
  • Koło Miłośników Kultury i Języka Włoskiego zorganizowało spotkanie z dr Katarzyną Kwapisz-Osadnik (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego), która przybliżyła uczestnikom spotkania Wieczne Miasto. Ciekawą prelekcję uatrakcyjniła licznymi zdjęciami oraz ciekawostkami;
  • Drugi już tygodniowy wyjazd grupy 39 uczniów (pod opieką A. Rudziarczyka i K. Jarzyńskiej) do Włoch. Motywem przewodnim wyjazdu było życie i nauczanie świętego Franciszka z Asyżu. Oprócz Termoli uczestnicy zwiedzili również Wenecję, Rzym, Asyż oraz chorwacki Split;
  • od 26.08. do 31.08. gościliśmy w naszej szkole 15-osobową grupę młodych Włochów z Termoli, którzy poznawali nasz region;
 • 2010 rok
  • uczennica A. Książkiewicz zdobyła I miejsce w  IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego "Katyń - prawda i pamięć"  w kategorii proza oraz zdobyła wyróżnienie w kategorii poezja;
  • 21 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami RUCHU Chorzów: Mirosławem Mosórem, Waldemarem Fornalikiem, Łukaszem Janoszką oraz Rafałem Grodzickim. „Niebiescy” zostali zaproszeni do udziału w dyskusji na temat „SUKCES – blaski i cienie”, która wpisuje się w cykl spotkań „Porozmawiajmy o ...”;
  • A. Książkiewicz zajęła II miejsce, w kategorii literackiej, w ogólnopolskim konkursie w 100. rocznicę powstania Związku Strzeleckiego. Konkurs  przebiegał pod hasłem „Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza – Polacy w walce o niepodległość”;
  • reprezentanci szkoły zdobyli Mistrzostwo Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym, jednocześnie zakwalifikowali się do rozgrywek rejonowych;
  • w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbył się IV Festiwal Mechatroniki organizowany przez Wyższą Szkołę Mechatroniki. Punktem kulminacyjnym Festiwalu była Olimpiada Mechatroniczna, w której nasza szkolna drużyna w składzie: A. Skrzypek, Ł. Schlesinger, M. Pasek, K. Melcher i Ł. Kotyrba zajęła I miejsce; drużynę przygotowali nauczyciele: J. Hok i D. Dylong;
  • 10 listopada Prezydent Miasta Marek Kopel dokonał uroczystego otwarcia zmodernizowanego boiska szkolnego oraz nowoczesnej pracowni mechatroniki;
  • I edycja konkursu dla gimnazjalistów Omnibus. W konkursie brały udział czteroosobowe zespoły reprezentujące chorzowskie gimnazja;
  • 25 listopada z inicjatywy Koła Miłośników Kultury i Języka Włoskiego odbyło się spotkanie U źródeł tajemnicy zachwytu z dr. Jackiem Kurkiem - historykiem, pracownikiem naukowym UŚ, współpracownikiem katowickiego radia eM;
  • 10 marca zorganizowano, przy współpracy z firmą Vattenfall, konferencję popularnonaukową „Rozwój energetyki a ekologia”, uczestnicy konferencji mogli wysłuchać cyklu ciekawych wykładów przygotowanych przez pracowników firmy Vattenfall i Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. W konferencji, oprócz uczniów szkół chorzowskich, uczestniczyli uczniowie szkół objętych patronatem firmy Vattenfall z Gliwic, Bytomia i Rybnika;
  • 11 marca została zorganizowana, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, konferencja popularnonaukowa „Europa a Rosja w ujęciu geopolitycznym”, głównym organizatorem konferencji był nauczyciel naszej szkoły D. Madejski, a zaproszonymi gośćmi byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i  Uniwersytetu Śląskiego;
  • 13 – 20 czerwca grupa 40 uczniów, wraz z nauczycielami, po raz kolejny wyjechała do Włoch. Trasa wyprawy to: Termoli – Rzym – Siena – Florencja – Viareggio;
  • Koło Miłośników Kultury i Języka Włoskiego zorganizowało w Dniu Święta Edukacji Narodowej wyjątkowe spotkanie. Gościem była Pani Rita Deiana, która od roku 1948 do 1978 mieszkała w Chorzowie. Z wielką pasją i piękną polszczyzną opowiadała o swoim życiu – życiu młodej Włoszki, która wyszła za mąż za Polaka;
 • 2011 rok
  • w mistrzostwach Chorzowa juniorów w koszykówce szkolna drużyna  wywalczyła tytuł mistrza;
  • przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego „Szkoła z Gallopem" organizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Uczniowie mają  możliwość wzięcia udziału w wykładach z języka angielskiego oraz matematyki, prowadzonych przez nauczycieli akademickich;
  • II edycja konkursu dla gimnazjalistów Omnibus;
  • brązowy medal w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy w piłce nożnej wraz z drużyną Ruchu Chorzów wywalczył M. Staszowski;
  • nasz absolwent D. Grzejszczyk  wyjechał na obóz naukowy do Chin organizowany przez Instytut Konfucjusza i Uniwersytet Poznański dla naukowców, studentów i uczniów zainteresowanych sinologią;
  • oddaliśmy do użytku kolejną nowoczesną pracownię komputerową wyposażoną w zestawy komputerowe firmy DELL (procesory nowej generacji);
  • we wrześniu młodzież naszej szkoły i piłkarze Ruchu Chorzów wyjechali do niemieckiego Limburga;
  • w XI Miejskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Kunysz o Złotą Jesienną Chryzantemę  uczeń P. Hołociński zajął II miejsce, a M. Grüner otrzymała wyróżnienie;
  • zorganizowaliśmy I Miejski Konkurs Wiedzy o Włoszech „Pod niebem Italii” dla chorzowskich uczniów uczących się języka włoskiego;
  • 22 marca 2011 r. w murach Chorzowskiego Centrum Kultury odbyła się debata pt. Polska unitarna czy federalna? zorganizowana przez naszą szkołę i Chorzowskie Towarzystwo Naukowe im. Kurta Aldera. W debacie udział wzięli: dr Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski), ks. bp Tadeusz Szurman Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dr Jerzy Gorzelik przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, Marek Wójcik poseł na Sejm RP (Platforma Obywatelska), prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski) oraz Leszek Sykulski prezes Instytutu Geopolityki w Częstochowie. Został także odczytany list senatora Bronisława Korfantego (Prawo i Sprawiedliwość), skierowany do jej uczestników;
  • 24 marca odbyła się w naszej szkole konferencja popularnonaukowa „Mechatronika dzisiaj i jutro”. Celem konferencji była prezentacja stanu obecnego mechatroniki, już realizowanych wdrożeń oraz prowadzonych badań w tej dziedzinie, zasygnalizowanie, co nas czeka w przyszłości. Podczas konferencji można było wysłuchać wystąpień: Dziekana i pracowników Wydziału Mechanicznego Technologicznego  P.Śl., Rektora Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach, przedstawicieli firm Vattenfall i ASTOR;
  • maj – czwarty wyjazd uczniów do Włoch. Uczestnicy byli w Wenecji, Rzymie, Mirabilandii oraz na wyspach Tremiti. Spotkania z włoskimi przyjaciółmi poświęcone były praktycznej nauce języka włoskiego;
  • 11 czerwca odbyła się wycieczka dla uczniów zorganizowana przez M. Zarzyckiego  do największego Aqua Parku w Europie Tatralandii;
 • 2012 rok
  • zorganizowaliśmy Mistrzostwa Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych w grze komputerowej Counter-Strike;
  • od września uczniowie liceum otrzymali możliwość wyboru profilu kształcenia:   biotechnologiczny lub prawniczy. Dodatkowo będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na podstawie podpisanych listów intencyjnych z dziekanami tych wydziałów;
  • w VIII Indywidualnych Mistrzostwach Chorzowa w Tenisie Stołowym o Puchar Prezydenta Miasta zajęliśmy I miejsce;
  • dla najlepszych uczniów w szkole (Nagroda Dyrektora Szkoły) zorganizowano wycieczkę do Berlina i do Aqua Parku Tropical Islands, wyjazd przygotował M. Zarzycki;
  • piąty wyjazd do Termoli zakończył działania w polsko-włoskim projekcie Bohaterowie naszych miast. Uczniowie tym razem odwiedzili Półwysep Gargano (San Angelo, Pulsano, San Giovanni Rotondo) Wenecję, Padwę, Wyspy Tremiti oraz Park Mirabilandia;
  • uczennice  Natalia Piwowarska i Joanna Polok wyróżnione w konkursie pt: „Europejczyk w Metropolii Silesia”. Dziewczyny pod kierunkiem L. Tużyny wykonały prezentację multimedialną pt.: „Ślonzoczki prowde ci pedzą”, która zapewniła im podróż edukacyjną do Brukseli;
  • w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (oceniano w nim 500 najlepszych liceów i 250 techników w Polsce) Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSTiO Nr 3 zajęło 87 miejsce, natomiast w  województwie śląskim na 100 sklasyfikowanych techników nasza szkoła uplasowała się na miejscu 13;
 • 2013 rok
  • 11 stycznia uczniowie z grupy biotechnologicznej klasy 1a/b brali udział w II Ogólnopolskiej Nocy Biologów organizowanej przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego;
  • 4 stycznia nasza Szkoła zawarła Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  • reprezentacja siatkówki chłopców, pod opieką trenera M.  Zarzyckiego, zdobyła tytuł Mistrza Chorzowa;
  • Rada Miasta na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Samorządu Uczniowskiego podjęła uchwały o nadaniu szkołom wchodzącym w skład ZSTiO Nr 3 imienia Nikoli Tesli;
  • w lutym zorganizowaliśmy Mistrzostwa Chorzowa w koszykówce chłopców, szkolna drużyna przygotowana przez B. Walkowiak wywalczyła I miejsce;
  • 6 marca odbył się finał X edycji Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego; każdego roku w Konkursie bierze udział około 500 uczniów z prawie 100 szkół, z ponad 20 miast województwa śląskiego, Konkurs jest objęty patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach, Goethe Institut i Honorowego Konsula Republiki Federalnej Niemiec Zbigniewa Jezierskiego; organizatorkami konkursu są A. Sobecki i A. Kędziora;
  • 12 marca w ramach V Chorzowskiego Festiwalu Nauki odbyła się sesja popularnonaukowa pt. "Nikola Tesla – wspomnienie Geniusza w 70-tą rocznicę śmierci". Organizatorem sesji było Chorzowskie Towarzystwo Naukowe im. Kurta Aldera, zaś gospodarzem ZSTiO Nr 3. Honorowy patronat nad sesją objęła Ambasada Republiki Serbii w RP oraz Muzeum Nikoli Tesli w Belgradzie. Swoją obecnością zaszczycili nas J. E. Ambasador Serbii w RP Radojko Bogojević, Konsul Generalny Serbii w RP Mihaiło Petkovski, Konsul Honorowy Republiki Serbii w RP Ranko Tomović. Gościem sesji był także główny organizator V ChFN wiceprezydent Chorzowa Wiesław Ciężkowski oraz dr Waldemar Kwaśny prodziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej;
  • 26 kwietnia nasza szkoła zawarła umowę o współpracy z firmą Elektror airsystems Sp z o. o. z siedzibą w Chorzowie. Firma Elektror zobowiązała się do zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji przez naszych uczniów praktyk zawodowych oraz do szkolenia uczniów zgodnie z obowiązującymi programami nauczania zawodu;
  • w ramach współpracy z firmą Intersoft z Łodzi, dzięki staraniom T. Szromka, nasza szkoła otrzymała licencję na profesjonalne oprogramowanie typu CAD dla elektryków, to kolejny duży krok naszej szkoły do dobrego przygotowania przyszłych elektryków do pracy zawodowej.

  •  15 czerwca 2013 – JUBILEUSZ 60 – LECIA SZKOŁY, ZJAZD ABSOLWENTÓW

 

Rok szkolny 2013/2014

 • W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu realizację dwuletniego projektu „Zawód- paszport do przyszłości”  skierowanego do uczniów klas technikum, finansowanego przez Unię Europejską.
 • W dniach 25-26 września grupa młodzieży naszej Szkoły przebywała w Serbii w Stremskiej Mitrovicy na zaproszenie Dyrektora Szkoły Technicznej im. Nikoli Tesli.
 • W dniach 2-4 października odbyła się wycieczka do Pragi, w której uczestniczyli uczniowie wyróżnieni Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz klasa 3 lab.
 • W listopadzie odbyła się Panorama Klas, której tematem były „Bajki w świecie science fiction”.
 • W dniu 17 grudnia podpisaliśmy list intencyjny z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, na mocy którego klasa językowa V LO została objęta patronatem Wydziału.
 • 20 grudnia odbyły się jasełka „Slonzoki w Betlejem” przygotowane przez  klasę II lab pod kierunkiem ks. Marcina Ryszki.
 • W niedzielę 13 stycznia  po raz kolejny „zagraliśmy” z WOŚP i uzbieraliśmy 25 238, 30 zł.
 • W dniu 17 stycznia została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Szkołą a nkt cables S.A.
 • W lutym zorganizowaliśmy V Konfrontacje Taneczne, w których uczestniczyły zespoły ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Chorzowa.
 • W lutym i marcu odbyła się  XI edycja Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego z udziałem młodzieży z kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.
 • Uczeń klasy 2 Mi Filip Chrząszcz został srebrnym medalistą Pucharu Polski w zapasach w stylu klasycznym.
 • W dniu 3 kwietnia  w Kompleksie „Sztygarka”, w ramach VI Chorzowskiego Festiwalu Nauki, współorganizowaliśmy FESTIWAL ROBOTÓW 2014.
 • W dniach 21-25 kwietnia odbyła się szkolna wycieczka do Niemiec.
 • W dniu 8 maja została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej i objęciu patronatem naukowym V LO im. Nikoli Tesli przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • W maju, aby upamiętnić Jana Pawła II - autora motta naszej Szkoły: Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”,  posadziliśmy na szkolnym skwerze Dąb Papieski „Karol”.
 • Po raz siódmy grupa młodzieży (32 osoby), która uczy się języka włoskiego w ZSTiO Nr 3 oraz Gimnazjum  nr 8 wyjechała do Włoch.
 • Dnia 18 czerwca uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły - Nikoli Tesli. Na uroczystości obecny był m. in.  Honorowy Konsul Republiki Serbii w Polsce Pan Ranko Tomović, przedstawiciele Urzędu Miasta, szefowie firm oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

 

Rok szkolny 2014/2015

 • W dniach 10-12 września odbyła się tradycyjna wycieczka integracyjna klas pierwszych do Węgierskiej Górki. W wyjeździe wzięło udział 135 osób z klas: 1 EL, 1 Mi, 1 Ti, 1 lab.
 • We wrześniu po raz kolejny współorganizowaliśmy, razem z Gimnazjum  nr 8, Festyn Rodzinny „Promiennie w Batorym”.
 • W dniach 6-8 października odbyła się szkolna wycieczka do Berlina.
 • Dnia 3 listopada  uczniowie klas 3lab oraz 4Mi wraz z polonistkami Olgą Hobą oraz Krystyną Jarzyńską zwiedzili Muzeum Martyrologii Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.
 • Dnia 13 listopada  w MDK Batory odbyła się konferencja poświęcona niezwykłemu bohaterowi – rotmistrzowi kawalerii Wojska Polskiego – Witoldowi Pileckiemu. Zwieńczeniem konferencji było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej rotmistrzowi W. Pileckiemu oraz posadzenie dębu WITOLD na skwerze obok naszej szkoły. W uroczystości uczestniczył syn rotmistrza – Andrzej Pilecki.
 • Uczeń klasy 1 lab Patryk Czupryniak, pod kierunkiem opiekuna Dawida Madejskiego, zdobył II nagrodę za pracę pisemną w konkursie pt. "Geneza II Wojny Światowej", organizowanym przez Stowarzyszenie NZS 1980, pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Śląskiego.
 • Po raz ósmy zorganizowaliśmy w naszej szkole sztab WOŚP. Do puszek wolontariuszy trafiło w sumie 47 010,13 zł.
 • Dnia 28 stycznia  firma Elektror airystems Sp. z o.o., współpracująca z nami od trzech lat, przekazała Szkole drukarkę  3D  typ H-BOT 3D.
 • W lutym zorganizowaliśmy VI Chorzowskie Konfrontacje Taneczne dla uczniówszkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • W wojewódzkim konkursie  „Młody mechatronik”  Mirosław Marny z klasy IV Mi zajął II miejsce,  a Tomasz Pąchalski -  IV miejsce. W klasyfikacji zespołowej nasza drużyna, przygotowywana przez p. Jacka Hoka, zajęła III miejsce.
 • Uczeń klasy 3 lab Patryk Kotyla, przygotowujący się pod kierunkiem Aleksandra Rudziarczyka,  zajął V miejsce w ogólnopolskim  konkursie języka włoskiego „Il Bel Paese” (mającym rangę olimpiady), w którym startowało 108 uczestników z 22 miast Polski.
 • Aleksandra Baron – uczennica klasy 2 lab zdobyła I miejsce w Miejskim Konkursie HIV/AIDS
  w kategorii prezentacja multimedialna.
 • W konkursie literackim „Aby nadzieja pozostała do końca” organizowanym przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum”  w Chorzowie nasi uczniowie, pod kierunkiem Krystyny Jarzyńskiej, zajęli: Karolina Kapias – I miejsce (poezja), Daniel Ludwik – II miejsce (poezja), Jesica Zwak – III miejsce (poezja), Agata Błasińska – I miejsce (proza) i Natalia Rydel – II miejsce (proza).
 • W dniu 23 kwietnia maturzyści  pod opieką ks. Marcina Ryszki uczestniczyli w jednodniowej pielgrzymce do Piekar Śląskich.
 • W dniach 7-13 czerwca po raz ósmy odbyła się wycieczka do Włoch do zaprzyjaźnionej parafii w Termoli.  Hasło programu zaprezentowanego na rynku miasta przez uczestników wyjazdu brzmiało:  "Wszyscy pragniemy pokoju".
 • W dniu 10 czerwca, już po raz drugi, świętowaliśmy Dzień Patrona. Na uroczystości  przybliżaliśmy nowym uczniom postać wybitnego  serbskiego wynalazcy - Nikoli Tesli.

 

Rok szkolny 2015/2016 

 • 05.09.2015 – organizacja międzynarodowego turnieju w siatkówce dziewcząt, w turnieju brało udział pięć szkół, w tym dwa zespoły ze Zlina (Czechy),
 • 9 - 11.09.2015 – wyjazd na wycieczkę integracyjną klas pierwszych do Węgierskiej Górki, realizacja cyklu zajęć z pedagogami szkolnymi,
 • 19.10.2015 – udział w mistrzostwach Chorzowa w tenisie stołowym, pierwsze miejsce w turnieju zdobył Bartłomiej Bzdak,
 • 24.10.2015 – organizacja I Chorzowskiego Przystanku PaT,
 • 25.11.2015 – podpisanie umowy dotyczącej realizacji praktyk zawodowych uczniów w ramach programu ERASMUS+,
 • 27.11.2015 – wręczenie uczniom dyplomów potwierdzających zdobycie stypendium Prezesa Rady Ministrów Magdalena Marny, Dawid Krakowczyk
 • 8.12.2015 – organizacja wraz Oddziałem Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich kursu SEP, w kursie wzięło udział 28 uczniów z klas elektrycznych  i mechatronicznych,
 • 18.12.2015 – zebranie założycielskie Szkolnego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • 12.01.2016 – podpisanie umowy o współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej,
 • 19.01.2016 – podpisanie umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach,
 • 17 – 19.05.2016 – gościliśmy  w naszej Szkole delegację nauczycieli z Fredrich – Dessauer – Schule z Limburga,
 • 2–28.05.2016 – w tym okresie odbyły się praktyki zawodowe grupy uczniów w irlandzkich przedsiębiorstwach w Mallow i  Cork,
 • 9.06.2016 – zorganizowaliśmy Dzień Patrona Szkoły – Nikoli Tesli, który połączony był z rozstrzygnięciem wcześniej ogłoszonych Konkursów, wręczeniem nagród i festynem dla całej społeczności szkolnej,  
 • 11–18.06.2016 -  odbył się doroczny wyjazd do Termoli uczestnikami byli uczniowie uczący się  języka włoskiego,
 • 18.06.2016 - wyjazd uczniów nagrodzonych za najlepsze osiągnięcia w nauce do Tatralandii,
 • 22.06.2016 – organizacja Olimpijskiego Dnia  Sportu.

Rok szkolny  2016/2017

 • 1.09.2016 – inauguracja roku szkolnego 2016/2017
 • 7-9.09 2016 – wycieczka integracyjna klas pierwszych do Wisły, zajęcia integracyjne prowadzone przez pedagogów szkolnych,
 • 23.09.2016 r. - IX edycja Konkursu „Czy byłbyś dobrym inżynierem?” na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej   
 • 23–25.09.2016 udział w zbiórce żywności przeprowadzanej przez Polski Czerwony Krzyż w sklepach TESCO,
 • 3–7.10.2016 - wyjazd nauczycieli naszej Szkoły i Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie do Friedrich Dessauer – Schule w Limburgu-sprawie rozpoczęcia współpracy między szkołami,
 • 10.10.2016  Michał Hadryś, uczeń klasy 4 Ti -  laureatem konkursu na logo Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie
 • 12.10.2016 – rozpoczęcie działalności Lokalnej Akademii Sieciowej firmy Cisco w ramach programu Cisco Networking Academy (CNA
 • 24-27.10.2016 wizyta przyjaciół z Republiki Serbii – uczniów i nauczycieli z dwóch szkół: Technikum w Sremskiej Mitrovicy i Liceum w Zrenjanin -  realizacja programu pt. „Spotkanie kultur: łacińskiego Zachodu i greckiego Wschodu”,
 • 15.11.2016 – wyjazd grupy uczniów (ponad stu siedemdziesięciu)  do teatru KOREZ na spektakl „Kolega Mela Gibsona” ,
 • 16.11.2016   wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016, stypendia otrzymali: Daria Gwara z klasy 3La/b V Liceum Ogólnokształcącego Nikoli Tesli oraz Sławomir Krzykała z klasy 3TI Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli,
 • 22.11.2016 - uczniowie, którzy osiągnęli największy postęp w nauce oraz uzyskali w swojej klasie najlepsze wyniki, pojechali na wycieczkę do Warszawy  do Centrum Nauki Kopernik, 
 • 06.12.2016 -  zorganizowanie przez szkołę II Szkolnego PrzystankuPaT,  dzień promujący życie bez przemocy i używek,
 • 15-17.12.2016 – wizyta nauczycieli z Friedrich Dessauer – Schule z Limburga - przygotowanie wspólnego projektu,
 • 22.12.2016 –Firma Energoprojekt wręczyła uczniom Sławomirowi  Krzykale, Rafałowi Grzywoczowi  i  Arturowi Haberowi stypendia swojej firmy,
 • 10.01.2017 – Fundacja Edukacyjna Perspektywy przyznała Technikum Mechaniczno –Elektrycznemu im. Nikoli Tesli  Brązową Tarczę, w rankingu najlepszych techników w Polsce,
 • 15.01.2017 - młodzież naszej Szkoły zdobyła Mistrzostwo Chorzowa w koszykówce
 • 14.02.2017 –przeprowadziliśmy II etap XIV edycji Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego,
 • 24.02.2017 – odnowienie przez firmę HBP Spółka z.o.o - Producent Maszyn Sportowych z Tarnowskich Gór - wyposażenia siłowni,
 •  02–03.03.2017 r. -  dwudniowa wycieczka dla najlepszych uczniów naszej Szkoły do Zakopanego, 
 • 08.03.2017 – odbyła się Panorama Klas zorganizowana przez Samorząd Uczniowski,
 • 09–10.03.2017 – Szkolne Koło SEP -  organizacja kursu instalatorów systemu inteligentnego budynku F&Home firmy F&F z Pabianic,
 • 14.03.2017 – zorganizowanie XIV edycji finału Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego przy współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej,
 • 28.03.2017 – przygotowanie SPOTKANIA Z NAUKĄ I TECHNIKĄ w ramach IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki
 • 29.04.– 27.05.2017 – zrealizowano drugi etap projektu unijnego Erasmus+, uczniowie klas trzecich uczestniczyli w  miesięcznej praktyce zawodowej   w Irlandii,
 • 02.06.2017 –wyjazd na największe targi gamingowe w Polsce "Good Game Expo" w Warszawie,
 • 08 – 14.06.2017 – dziesiąty, jubileuszowy, tygodniowy wyjazd do Termoli, który upłynął pod hasłem La vita é unagrandeavventura verso la luce.(życie jest wielką przygodą prowadzącą do światła),
 • 13.06.2017 – cała społeczność szkolna uczestniczyła w  Dniu  Patrona Szkoły.

 Rok szkolny  2017/2018

 • 4.09.2017 - inauguracja roku szkolnego 2017/2018,
 • 12-14.09.2017 - wizyta w szkole grupy nauczycieli z niemieckiego Limburga,
  związana z realizacją projektu Erasmus +. Nauczyciele naszej
  szkoły i goście pracowali  nad projektem Monument  of Friendship,
 • 18.09.2017 -  uczniowie klasy 3 La/b, profil prawny, uczestniczyli w Sztygarce
  w spotkaniu z językoznawcą – profesorem Jerzym Bralczykiem, w ramach akcji Wolność czytania 2017,
 • 20-22.09.2017 - wycieczka integracyjna klas: 1 Ti, 1 Mi, 1 E/I i 1 Gk do Wisły,
 • 26-28.09.2017 -  klasa 4 EL wzięła udział w biwaku żeglarskim w Harcerskim
   Ośrodku Wodnym w Poraju,
 • 30.09.2017 -  oddano do użytku zmodernizowaną pracownię sieciowych
  systemów operacyjnych i multimediów oraz pracownię
  mechatroniczno – elektryczną
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 • 8.10.2017 - klasa 1 Mi uczestniczyła w lekcji przybliżającej historię regionu
   i dzieje walk Ślązaków o przynależność do Polski w latach
  1919-1921 przeprowadzonej w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,
 • 17.10.2017 - uczniowie V LO z klasy o profilu historyczno-prawnym wzięli
   udział w spotkaniu na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach
  z prof. Gustavo Piga z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie,
 • 20.10.2017 - uczniowie wyróżniający się w nauce oraz w pracy na rzecz
  społeczności szkolnej wyjechali w nagrodę na wycieczkę
  do  Ostrawy do Interaktywnego Świata Techniki  i Parku Miniatur w Miniuni,
 • 22.10.2017 -w XIX edycji rankingu szkół ponadgimnazjalnych Pespektyw  
   na miejscu 233 listy ogólnopolskiej i 39 listy wojewódzkiej znalazło się nasze Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli, które zostało nagrodzone BRĄZOWĄ TARCZĄ,
 • 26.10.2017 - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  otrzymaliśmy 15000 zł (12000 zł dofinansowanie, 3000 zł wkład własny)
  i zakupiliśmy 775 książek,
 • 20.11.2017  szkolni prymusi Kinga Kaczmarek (3 Lab)  oraz  
  Sławomir Krzykała (4 Ti) otrzymali z rąk kuratora oświaty
   stypendia  ufundowane przez Prezesa  Rady Ministrów,
 • 27.11 - 01.12.2017 - wizyta w naszej szkole grupy uczniów i nauczycieli szkoły
  z Limburga w ramach projektu Monument of Friendship -  ERASMUS +,
 • 19-20.01.2018 - kolejna szkolna noc gier planszowych (51 stan: Master Set,
   Szeryf z Nottingham, Chaos w Starym Świecie, SCYTHE  i KOSA
  ,
 • 26.01.2018 - rano w szkole odbyła się żakinada klas maturalnych 4 Ti, 4 El,
  4 Mi i 3 Lab, a wieczorem Bal Studniówkowy w Hotelu  Arsenal Palace
  w Chorzowie,
 • 16.02.2018 - IX Konfrontacje Taneczne zorganizowane przez Bogumiłę   Walkowiak,
 • 22.02.2018 - w kolejnej edycji Śląskiego Konkursu Młody  Mechatronik   Dominik Zagórnik okazał się najlepszy, zaś Adrian Luszczymak
  uplasował się na 4 miejscu. Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej chłopcy z III Mi zajęli  3 miejsce,
 • 27.02-01.03.2018 -  kolejna wizyta naszych nauczycieli i uczniów w Friedrich -  Dessauer Schule w niemieckim Limburgu w ramach międzynarodowego projektu  Monument of Friendship,
 • 20.03.2018 - finał XV edycji Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego,
 • 24.03.2018 - Dzień Otwarty Szkoły,
 • 13.04.2018 - Panorama Klas - uczniowie prezentowali się w spektaklach
  dotyczących miłości w różnych epokach literackich,
 • 21.04.2018 - Sławomir Krzykała (4 Ti) zajął pierwsze miejsce w XXII
  Konkursie Wiedzy Technicznej organizowanym przez Uniwersytet Śląski. Pozostali reprezentanci Tesli - Paweł Wichary (4 Mi) i Krzysztof Borys (3 Mi) zajęli odpowiednio IV i XI miejsce,
 • 22-25.04.2018 - wizyta grupy naszej szkoły w Srednja Tehnička Škola Nikola  Tesla oraz Zrenjaninska Gimnazija w Sremskiej Mitrovicy w Serbii,
 • 21-25.04.2018 - wizyta szkolnej delegacji w niemieckim Limburgu w ramach
  projektu Monument of Friendship,
 • 12.06.2018 - obchody Dnia Patrona – Nikoli Tesli oraz Święto Sportu,
 • 15-16.06.2018 -  noc nowoczesnych gier planszowych „bez prądu”.
 • 22.06.2018 - zakończenie roku szkolnego.

 Rok szkolny  2018/2019

 • 3.09.2018 -  uroczysta akademia oraz powitanie i zaprzysiężenie uczniów klas pierwszych – 1 Ti, 1 Mi, 1 E/I i 1 Gk,
 • 03.09.2018  - podpisanie porozumienia pomiędzy  ELGÓR+HANSEN S.A., 
  a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w zakresie kształcenia zawodowego uczniów prowadzonego w szkole,
 • 19-21.09.2018 - wycieczka integracyjna klas pierwszych do ośrodka w Wiśle,
 • 22-23.09.2018 – udział członków GrAkademii HEX (szkolni miłośnicy gier planszowych) w I edycji Planszówek w Spodku,
 •  2.10.2018 – inauguracja Projektu Uniwersytet Młodego Dziennikarza – zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich, którego pomysłodawcą jest Uniwersytet Śląski, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej skierowany jest do uczniów klas pierwszych,
 • 9.10.2018 – nasza trzyosobowa drużyna: Bartosz Wróbel, Dominik Zagórnik
  i Krzysztof Borys zajęli I miejsce w XI Nocnym Maratonie Matematycznym,
 • 11.10.2018 – wycieczka dla osób, które uzyskały największą średnią ocen oraz największy postęp w nauce, ufundowana przez Dyrektora ZSTIO Nr 3 do Zakopanego,
 • 9.11.2018 - dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowano: wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, konkursy
  i quiz historyczny, uroczystą akademię, wspólny posiłek (tradycyjny polski bigos), konkurs plastyczny na plakat patriotyczny i karykaturę znanego polityka okresu międzywojennego oraz wystawa stuletnich przedmiotów,
 • 16.11.2018 – podpisanie umowy o współpracy  między Technikum Mechaniczno - Elektrycznym im. Nikoli Tesli a światowym liderem w branży oświetleniowej - firmą Philips Lighting,
 • 29.11.2018 – I miejsce dla Julii Obrączki z klasy 1 Gk w XVIII Miejskim Konkursie Poetyckim O Złotą Jesienną Chryzantemę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,
 • 3-21.12.2018akcja Aniołek– przygotowanie przez uczniów i nauczycieli prezentów dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Pod Mychą z Chorzowa Batorego,
 • 14.12.2018 -  w Operze Śląskiej w Bytomiu Śląski Kurator Oświaty wręczyła stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Nasi prymusi: Kamila Arczewska (3 La/b) - V LO im. Nikoli Tesli i Bartosz Wróbel (4 E/I) – TME im. Nikoli Tesli,
 • 11.01.2019Żakinada i Studniówka klas maturalnych: 4 E/I, 4 Mi, 4 Ti oraz (po raz ostatni klasa V LO) 3 Lab,
 • 21.01-25.01.2019 - zorganizowaliśmy Mistrzostwa Chorzowa w Koszykówce Szkół Ponadgimnazjalnych, w których zajęliśmy drugie miejsce,
 • 7.02.2019 – zorganizowaliśmy X Konfrontacje Taneczne, w których wzięło udział 15 zespołów. Uczestnicy występowali w trzech kategoriach: Solo, Duet
  i Zespół,
 • 15.02.2019 - w VII edycji wojewódzkiego konkursu Młody Mechatronik
  w klasyfikacji indywidualnej Adrian Luszczymak  zdobył I miejsce,
  a Dominik Zagórnik II miejsce. Drużynowo także uplasowali się na I miejscu,
 • 8.03.2019 - w  finale ogólnopolskiego konkursu Elektronika – by żyło się łatwiej Szkołę reprezentował Marcel Król, który przedstawił autorski projekt dwukołowego samopoziomującego się pojazdu. Model uzyskał bardzo wysoką ocenę i otrzymał wyróżnienie I stopnia. Oprócz nagród rzeczowych, Marcel otrzymał propozycję studiowania na Wydziale Automatyki, Elektroniki
  i Informatyki Politechniki Śląskiej,
 • 20.03.2019 - finał XVI edycji Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego,
 • 23.03.2019 – Dzień Otwarty Szkoły, 
 • 29.03.2019 - Panorama Klas, w której uczniowie prezentowali spektakl i plakat na temat wylosowanego wcześniej kraju. Zwyciężyła klas  2Mi
  z przedstawieniem o Grecji. W kategorii plakat wygrała klasa 1 Gk o Rosji, najlepsza rola kobieca to Królowa Brytyjska w wykonaniu Maćka Stebnickiego z klasy 1 E/I, w roli męskiej zaprezentował się popisowo  Stańczyk  czyli Marek Niemczyk z klasy 2 Ti,
 • 5.03.2019 - w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX nasi uczniowie (wszyscy z klasy 1 Gk) zajęli: I miejsce - Agnieszka Duszyńska,
  II miejsce Piotr Stahr, a miejsce  III Antoni Sładkowski – wszyscy z klasy
  1 Gk. Zwycięzcy zapewnili naszej szkole I miejsce w Chorzowie oraz 33
  w Polsce,
 • 6.05.2019 – podpisanie dokumentu dotyczącego współpracy pomiędzy naszą szkołą a Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Uczniowie będą mogli brać udział w wykładach i ćwiczeniach organizowanych na terenie Wydziału, a także pracownicy Wydziału będą prowadzić zajęcia na terenie szkoły,
 • 4.05-1.06.2019wyjazd do Irlandii grupy 17 uczniów pod opieką
  2 nauczycieli w ramach projektu Dobre  wykształcenie – lepsza  przyszłość,
 • 14.06.2019 - uczniowie klasy 3 Tia:  Jakub Baron, Kamil Klimczak, Weronika Durczok, Bartosz Borecki, Krystian Stoch i Maciej Matkowski zajęli II miejsce w Polsce za film NIE warto w ogólnopolskim konkursie Szkoła wolna od używek,
 • 9.06.2019 – zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy