Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Dnia 06 czerwca 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy  Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej oraz Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie. Porozumienie podpisano w siedzibie Wydziału, ze strony Uczelni umowę patronacką podpisał Dziekan Wydziału dr hab. inż. Piotr Folęga, natomiast ze strony Szkoły Dyrektor Krystian Biadacz.

Nasza Szkoła otrzyma wsparcie merytoryczne Wydziału, między innymi w realizacji działań związanych z podnoszeniem standardu wyposażenia pracowni zawodowych oraz przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych dla klas Technikum. Uczniowie Szkoły będą mieć możliwość uczestniczenia w wykładach oraz zajęciach specjalistycznych i warsztatach w salach ćwiczeniowych i laboratoriach Wydziału, a także w seminariach, prelekcjach i innych przedsięwzięciach poświęconych kształceniu zawodowemu. Pracownicy Uczelni będą prowadzić w naszej Szkole zajęcia dla uczniów z wybranych przedmiotów ujętych w programach studiów: podstaw konstrukcji maszyn, mechaniki, automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki – przedmiotów, które są jednocześnie realizowane w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej dla poszczególnych zawodów. Współpraca w ramach umowy patronackiej jest bardzo korzystna dla Szkoły, przyczyni się do lepszego przygotowania naszych uczniów do kontynuacji nauki w Politechnice Śląskiej, pozwoli im na rozwój zainteresowań, otworzy nowe perspektywy kształcenia i podejmowania pracy zawodowej.

 

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy