Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Dnia 12 stycznia 2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz ZSTiO Nr 3. Ze strony Wydziału Politechniki Śląskiej  umowę sygnował Dziekan Wydziału prof. Jerzy Łabaj. W czasie spotkania, które odbyło się  22 stycznia w siedzibie Wydziału w Katowicach, Prodziekan ds. Studenckich prof. K. Nowacki oraz Dyrektor Szkoły omówili zasady i warunki umowy.

Uczniowie Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli będą mogli uczestniczyć w zajęciach w salach ćwiczeniowych i laboratoriach uczelnianych oraz wykładach monograficznych. Także pracownicy Politechniki będą prowadzić w naszej Szkole zajęcia na wybrane tematy dla uczniów realizujących program rozszerzony z fizyki.

Dnia 8 kwietnia 2016 r., zostało podpisane porozumienie o objęciu patronatem klas informatycznych Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

W gmachu Wydziału porozumienie podpisali: Dziekan dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl. oraz Dyrektor naszej Szkoły mgr Krystian Biadacz. Władze Wydziału zadeklarowały m.in. udostępnienie uczniom klas patronackich własnej bazy laboratoryjnej oraz udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć także we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez studentów Wydziału. Do nadzorowania działań związanych z realizacją porozumienia Dziekan Wydziału oddelegował swojego Pełnomocnika. Nawiązana w styczniu bieżącego roku współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, który mieści się w Katowicach, przynosi konkretne korzyści – daje możliwości rozwoju zainteresowań naszym uczniom oraz otwiera im nowe perspektywy, szczególnie w kierunku prężnie rozwijającej się informatyki przemysłowej.

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy