Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Elektror

 

W dniu 26 kwietnia 2013 r. nasza Szkoła zawarła umowę o współpracy z firmą Elektror airsystems Sp z o. o. z siedzibą w Chorzowie, która dotyczy określenia warunków i zasad współpracy oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań Szkoły i Firmy.

Szczególnie cenne dla Szkoły jest zobowiązanie Firmy Elektror do zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji przez naszych uczniów praktyk zawodowych oraz do szkolenia uczniów zgodnie z obowiązującymi programami nauczania zawodu.

Szkoła będzie przekazywać swoim uczniom oferty pracy Firmy, promować ją wśród uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce, w szczególności uczniów posiadających duży zasób umiejętności z przedmiotów zawodowych. Szkoła zobowiązała się także do podejmowania działań reklamowych Firmy.

Umowa jest bardzo korzystna dla obu stron, będzie procentować w przyszłości lepszym przygotowaniem naszych uczniów do pracy zawodowej, a Firmie pozwoli zatrudniać młodych dobrze wyszkolonych pracowników.

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy