Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

W dniu 04 stycznia 2013 roku nasza Szkoła zawarła Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach reprezentowanym przez Dziekana prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Celem Porozumienia jest objęcie przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami Szkoły, a tym samym rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów Szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami Szkoły a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału.

W ramach Porozumienia Wydział będzie wspierał szkołę w opracowaniu autorskich programów kształcenia, udostępniał swoją bazę dydaktyczną, umożliwiał uczniom naszej szkoły uczestniczenie w zajęciach Wydziału, w wykładach, ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych i kołach naukowych. Będzie umożliwiał zdobywanie zaliczeń respektowanych po rozpoczęciu przez ucznia studiów na Wydziale, promował wśród studentów możliwości pracy z uczniem szczególnie zdolnym na zasadzie wolontariatu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, a także wspierał nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy