Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 

W dniu 19 stycznia 2016 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach a Naszym Zespołem Szkół; umowę podpisali Rektor – prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie – mgr Krystian Biadacz. Współpraca z uczelnią ma na celu przede wszystkim popularyzację wiedzy i wspieranie działań, mających na celu upowszechnianie nauki, kultury i sportu.

Podpisanie Porozumienia rozpoczęło kolejny rozdział we współpracy Naszej Szkoły z uczelniami wyższymi Śląska. WST zadeklarowała organizowanie dla uczniów, na terenie Uczelni lub Szkoły, przez swoich pracowników naukowych zajęć specjalistycznych według ustalonego harmonogramu. Uczelnia zobowiązała się także do wspomagania działań Szkoły poprzez użyczanie sprzętu multimedialnego czy nagradzanie wybitnych uczniów. Porozumienie przewiduje możliwość zorganizowania studiów podyplomowych o wybranej tematyce skierowanych do kadry nauczycielskiej.

Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z WST uczniowie ZSTiO Nr 3 zdobędą nowe, dodatkowe możliwości rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Poszerza się także oferta dla maturzystów, być może w przyszłości studentów Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach.

Współpraca podjęta z WST jest działaniem niezwykle ważnym dla całej społeczności Szkoły, otwierającym nowe możliwości uczniom i nauczycielom. Wierzymy, że zainicjowane działania przyniosą korzyści tak Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, jak i Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy