KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Minister Edukacji Narodowej do dnia 28 czerwca bieżącego roku przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Komunikat w tej sprawie został opublikowany na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

Do końca roku szkolnego kontynuujemy nauczanie zdalne. Od 15 czerwca wznawiamy możliwość organizowania zdalnych konsultacji lub prowadzonych na terenie szkoły, zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa. Klasyfikacją uczniów będzie się odbywać według ustalonego kalendarza.

W terminie późniejszym przekażę informację dotyczącą zakończenia roku szkolnego i odbioru świadectw.

Przypominam, że Szkoła jest otwarta dla interesantów w godzinach 8.00 – 12.00. Prosimy, ze względu na zagrożenie epidemiczne, o zachowanie w czasie załatwiania spraw obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Życzę wszystkim zdrowia, pozdrawiam

Krystian Biadacz – dyrektor szkoły