KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Informuję, że Minister Edukacji Narodowej do 07 czerwca bieżącego roku przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Ministerstwo przedstawiło także kalendarz najważniejszych zmian w działalności szkół i placówek oświatowych do wakacji.

Komunikat w tej sprawie został opublikowany na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

 W szkole kontynuujemy nauczanie zdalne. Wszelkie działania związane z klasyfikacją uczniów odbywają się zgodnie z kalendarzem szkolnym. Uszczegółowione zasady organizacji konsultacji dla uczniów, które będzie można prowadzić w salach lekcyjnych  od 01 czerwca, zostaną podane poprzez komunikator e-dziennika.

Przypominam, że Szkoła jest otwarta dla interesantów w godzinach 8.00 – 12.00. Prosimy, ze względu na zagrożenie epidemiczne, o zachowanie w czasie załatwiania spraw obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Życzę wszystkim zdrowia i powrotu do sal lekcyjnych

Krystian Biadacz – dyrektor szkoły