KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Informuję, że Minister Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty; zostały podane terminy egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie został opublikowany na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

W szkole kontynuujemy nauczanie zdalne.

Życzę wszystkim zdrowia i powrotu po 24 maja do normalności.

Szkoła jest otwarta dla interesantów w godzinach 8.00 – 12.00. Prosimy, ze względu na zagrożenie epidemiczne, o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 Krystian Biadacz – dyrektor szkoły