KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Informuję, że Minister Edukacji Narodowej do 26 kwietnia br. przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty; między innymi, ulegną przesunięciu terminy egzaminów zewnętrznych, terminy realizacji miesięcznych praktyk zawodowych. Rozporządzenie i komunikaty w tej sprawie są opublikowane na stronie www.gov.pl/edukacja.

 W szkole kontynuujemy nauczanie zdalne.

Życzę wszystkim zdrowia i możliwie szybkiego powrotu do normalności.

 Krystian Biadacz – dyrektor szkoły