KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia lekcyjne w naszej szkole zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.

 

Proszę także o zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innymi przepisami dotyczącymi prowadzenia kształcenia na odległość.
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Krystian Biadacz – dyrektor szkoły