Spotkanie z EPK

Dziękujemy firmie EPK Energoprojekt Katowice S.A. Pani Anecie Szubert za zorganizowanie spotkania o temacie: Sport i odżywianie już dorosłego człowieka.

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o zdrowym odżywianiu. Cieszymy się z troski o nasze zdrowie  partnera szkoły EPK, który nie tylko pomaga naszym uczniom w obraniu prawidłowej ścieżki rozwoju zawodowego, ale także wspomaga pracownika na różnych szczeblach życia. Liczymy na dalszą współpracę oraz więcej takich spotkań.