Spotkanie z przedstawicielem Politechniki Śląskiej

W dniu 4 lutego 2020 roku uczniowie klas IV Tia i IV Tib spotkali się z przedstawicielem Politechniki Śląskiej, dr inż. Damianem Hadrysiem z Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej w Katowicach.

Nasz gość przybliżył uczniom Wydział Transportu, przedstawiając wiele jego zalet. Wymienił między innymi:  przyjazną i dobrze wykwalifikowaną kadrę, bogato rozwiniętą bazę laboratoryjną, szeroką ofertę kursów dokształcających obok podstawowego programu studiów, możliwość uczestnictwa
w projektach unijnych oraz ciekawą ofertę staży i praktyk. Uczelnia prowadzi również wykłady otwarte dla aktualnych i przyszłych studentów. Specjalności, jakie można wybrać na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej to:

-eksploatacja pojazdów samochodowych

-eko elektromobilność w pojazdach samochodowych

-transport i spedycja drogowa

Pan Hadryś wspomniał również o ciągle rozwijających się Studenckich Kołach Naukowych; na wydziale funkcjonuje ich kilka i z biegiem lat przybywa kolejnych.

Na zakończenie podał szeroką paletę firm, w których można odbywać praktyki  w trakcie lub po zakończeniu studiów.