Najlepszy uczeń Tesli nagrodzony

W dniu 16.12.2019 r w Państwowych Szkołach Budowlanych w Bytomiu zostały wręczone nominacje stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy uzyskali w roku szk. 2018/2019 najwyższe oceny z zajęć dydaktycznych.

Z naszej Szkoły takim uczniem został Maciej Paszek z 2 Mi. Nagrody wręczał Wicekurator Oświaty w Katowicach mgr Jacek Szczotka.