Dobre wykształcenie-lepsza przyszłosć

W dniu 19 grudnia 2019 r. podsumowaliśmy I edycję projektu  ” Dobre Wykształcenie-lepsza przyszłość” na lata 2018-2020, realizowanego w ramach projektu PO WER (Program Operacyjny – Wiedza, Edukacja, Rozwój)  Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Na uroczystości podsumowania  gościliśmy rodziców uczniów biorących udział w projekcie, a także przedstawicielkę firmy pośredniczącej Your International Training - panią Patrycję Pilarek.

Podsumowaliśmy działania projektowe, a także dokonaliśmy jego ewaluacji.

Beneficjenci  programu przedstawili prezentacje multimedialne na temat miesięcznych praktyk zawodowych w Irlandii, podzielili się wrażeniami z miesięcznego  pobytu na zielonej wyspie i swoimi spostrzeżeniami  na temat Irlandczyków.

 Dodała: Anna Kędziora