UNIWERSYTET MŁODEGO DZIENNIKARZA

Dnia 6 grudnia 2019 r. uczestnicy projektu Uniwersytet Młodego Dziennikarza, którego liderem jest Uniwersytet Śląski, wzięli udział w spotkaniu z redaktorem doktorem Tomaszem Rożkiem.

W trakcie wykładu uczniowie dowiedzieli się o blaskach i cieniach zawodu dziennikarza radiowego, telewizyjnego oraz internetowego. Redaktor Rożek, który współpracuje m.in. z TVP, radiową Trójką czy tygodnikiem Gość Niedzielny zwrócił uwagę młodzieży na wiarygodność dziennikarza w przekazywaniu informacji oraz … poprawność językową, którą powinny się cechować wszelkie wypowiedzi. Spotkanie było także okazją do rozmowy na temat pasji w życiu każdego człowieka.