Będzie u Nas jaśniej...

 Firma Tauron Dystrybucja S.A. od prawie 10 lat  współpracuje z naszą Szkołą. Współpraca ta jest przykładem dobrych praktyk, jest realizowana na wielu płaszczyznach. Szkoła uzyskuje wsparcie, zarówno w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów, a także ich kształcenia praktycznego poprzez prowadzenie  specjalistycznych wykładów, szkoleń, warsztatów oraz organizowanie wyjazdów do stacji energetycznych, gdzie można skonfrontować wiedzę teoretyczną z rzeczywistymi rozwiązaniami i zweryfikować poziom nabytych umiejętności. Bardzo wysoka ocena współpracy wynika więc  z konkretnych działań firmy Tauron Dystrybucja S.A., które przyczyniają się do rozwoju naszej Szkoły.

 

Tauron Dystrybucja S.A. odpowiada także na potrzeby Szkoły, wspiera podejmowane projekty edukacyjne, w tym obecnie realizowany, który obejmuje wymianę oświetlenia sali gimnastycznej na zgodne z nowymi normami oświetlenia dla obiektów sportowych, zawierające układ inteligentnego sterowania  z wykorzystaniem czujników natężenia oświetlenia i czujników obecności oraz montaż instalacji zasilania i nowych opraw oświetleniowych LED zakupionych właśnie przez Firmę Tauron Dystrybucja S.A.. Warto podkreślić, że wszystkie zadania w projekcie wykonują uczniowie pod kierunkiem nauczycieli.

W dniu 05 listopada 8 opraw oświetleniowych typu LED, które będą zamontowane w sali gimnastycznej uroczyście przekazał Szkole Pan Janusz Pisarek – Dyrektor ds. dystrybucji Tauron Dystrybucja S.A.

W imieniu społeczności szkolnej za zakupione dla Szkoły wyposażenie składam serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi Zygmuntowi – Dyrektorowi TAURON DYSTRYBUCJA S.A.  Oddział Gliwice. Dziękuję za zrozumienie potrzeb uczniów i Szkoły, udzielenie wsparcia przedsięwzięciu, którego celem jest kształcenie umiejętności praktycznych naszych uczniów koniecznych w ich przyszłej pracy zawodowej. Jestem pewien, że dalsza współpraca w ramach zawartej umowy pomiędzy Tauron Dystrybucja S.A. a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie nadal będzie się układała wzorowo z korzyścią dla każdej ze stron.

 

Krystian Biadacz – Dyrektor Szkoły