XLI Dni Techniki Chorzowa

Dnia 22 października uczniowie kl. I TIg wybrała się do Starochorzowskiego Domu
Kultury, gdzie odbywały się XLI Dni Techniki Chorzowa.
Uczniowie wysłuchali wykładów dotyczących odnawialnych źródeł energii, w trakcie
których prelegenci przedstawili zalety i wady różnych systemów energetycznych.
Miejmy nadzieję, że po tych prelekcjach uczniowie będą mieli orientację w zakresie
praktycznych zastosowaniach podobnych rozwiązań technicznych.

Dodał: mgr Mirosław Szromek