Próbny alarm - ewakuacja

Dnia 16 października 2019 r. testowaliśmy szybkość reagowania na zagrożenia, organizując próbny alarm.

Jak każdego roku sprawdzono poprawność stosowania procedur obowiązujących w sytuacji nagłego zagrożenia, szybkość reagowania (czas opuszczenia budynku przez uczniów i cały personel – 3 min. 34 sek.) oraz zabezpieczenie ewakuowanych.