Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Drodzy Uczniowie, 30 sierpnia 2019 r. od godz. 12:00 będą wydawane, w sekretariacie,  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy technika.