Wyprawka szkolna

Informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach tzw. wyprawki szkolnej i dokumenty z tym związane można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Kuratorium/Zadania publiczne/Wyprawka szkolna (http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/zadania-publiczne-bip/dotacje-celowe-bip/wyprawka-szkolna-bip/)