W SICK

W dniu 28 maja grupa uczniów kl. I MI i II MI wybrała się do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie na wykład prowadzony przez przedstawicieli firmy SICK. Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Czujniki są niezbędnymi źródłami danych w inteligentnej fabryce i są warunkiem wstępnym dla udanego wdrożenia Przemysłu 4.0.
Wraz z postępującą cyfryzacją i tworzeniem sieci maszyn, czwarta rewolucja przemysłowa już od pewnego czasu zmienia nasze życie. Nowe technologie sprawiają, że fizyczny i wirtualny świat produkcji i logistyki stapiają się w tzw. systemy cyberfizyczne.
Od 2011 r. przemiany te nazywane są "Przemysłem 4.0".


Uczniowie, w czasie prezentacji poznali systemy wizyjne oraz ich zastosowania, AppSpace - potencjał tworzenia własnych aplikacji wizyjnych, konfiguracje i działanie kamery Trisceptor, skanery LIDAR 2D i 3D i ich zastosowania.
Miejmy nadzieję, że w czasie tych zajęć uczniowie uświadomili sobie, że po skończeniu szkoły sami mogą uczestniczyć w tworzeniu rewolucji przemysłowej.

Dodał: Mirosław Szromek