Lekcja patriotyzmu

3. maja delegacja naszej Szkoły wzięła udział w miejskich uroczystościach upamiętniających 228. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji oraz 98. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

Punktem kulminacyjnym uroczystości pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego było wystąpienie Wiceprezydenta Miasta Wiesława Ciężkowskiego, który wskazał na znaczenie w/w wydarzeń w kształtowaniu niepodległości i tradycji demokratycznych Polski.

Nawiązując  także do 15. rocznicy przystąpienia naszego kraju  do Unii Europejskiej podkreślił  znaczenie tego wydarzenia dla rozwoju  regionu i całego państwa.

 

Dodał J. Kuligowski