Talenty Inżynierskie GoK2

Dnia 2 kwietnia uczniowie klas maturalnych TME im. Nikoli Tesli spotkali się
z przedstawicielką Landster BusinessDevelopment Center z Bielska – Białej, która zaprosiła ich do udziału w programie Talenty Inżynierskie GoK2, którego celem jest odkrycie własnego potencjału, predyspozycji zawodowych, określenie stopnia zdobytych umiejętności.
W ramach programu uczniowie będą uczestniczyć w kilku działaniach, m.in. Dniu Talentów (Talents Day).

 dodała: K. Jarzyńska