Finał XVI edycji Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego

Dnia 20.03.2019 r. odbył się finał XVI edycji Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego. 16 uczestników z 8 śląskich szkół (Chorzowa, Częstochowy, Bielska - Białej, Bytomia, Rybnika i Katowic) prezentowało przygotowane materiały na wybrany temat. Pojawiały się prezentacje dotyczące między innymi najpiękniejszych miast i zabytków niemieckich, a także muzyki niemieckiej
 i uprzedzeń do Niemców oraz zmian, zachodzących w ostatnim czasie u naszych zachodnich sąsiadów. Poziom konkursu był w tym roku bardzo wysoki i wyrównany,  a jego uczestnicy wykazali się niezwykłymi zdolnościami zarówno językowymi,  jak i artystycznymi. Mogliśmy wysłuchać przepięknych recytacji  wierszy niemieckich poetów, monodramów oraz piosenki traktującej o problemach współczesnego świata.

 

Z 14 finalistów Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców: I miejsce zdobyła uczennica z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku,
II miejsce przypadło uczniowi V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku - Białej,
III miejsce zdobyli ex- aequo, uczeń I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku - Białej, oraz uczennica VIII LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Katowicach, a wyróżnionych  zostało dwoje uczniów: z I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie oraz I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu.

Jak  każdego roku na uroczystość przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele  Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego - Pan doktor Michał Skop, Pani doktor Renata Kozieł oraz Pani profesor Grażyna Szewczyk, która ufundowała nagrodę dla wyróżnionego uczestnika; Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej w Gliwicach reprezentowała pani Weronika Wiese; Honorowy Konsulat RFN -  Pan Marcin Tyslik, który ufundował nagrody dla wszystkich uczestników finału.  Fundatorem  nagród książkowych był jak co roku Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej w Gliwicach. Nagrody rzeczowe dla laureatów zakupiono z funduszy Rady Rodziców naszej szkoły.