Firma Tauron Dystrybucja S.A.

Firma Tauron Dystrybucja S.A. już prawie 8 lat współpracuje z naszą Szkołą, współpraca układa się bardzo dobrze, jest realizowana na wielu płaszczyznach, szczególnie w zakresie realizacji praktyk zawodowych naszych uczniów. Pracownicy Tauron Dystrybucja S.A. wpisują się w proces dydaktyczny, przygotowując dla uczniów specjalistyczne wykłady, szkolenia, warsztaty oraz organizując wyjazdy do stacji energetycznych, gdzie uczniowie mają możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktycznymi rozwiązaniami i zweryfikowania poziomu zdobytej wiedzy. Bardzo wysoka ocena współpracy wynika więc  z konkretnych działań firmy Tauron Dystrybucja S.A., które przyczyniają się do rozwoju naszej Szkoły.

Tauron Dystrybucja S.A. odpowiada także na potrzeby Szkoły, finansując zakup potrzebnego w procesie kształcenia sprzętu. W bieżącym roku Firma zakupiła dla Szkoły frezarkę CNC wraz z oprogramowaniem oraz ploter. W dniu 14 marca frezarkę CNC i ploter uroczyście przekazał Szkole Pan Romana Guła – Dyrektor ds. Serwisu Tauron Dystrybucja S.A. Wymienione urządzenia będą wykorzystywane na zajęciach z przedmiotów mechatronicznych i elektrycznych do nauki programowania urządzeń sterowanych numerycznie oraz drukowania projektów, w tym projektów instalacji elektrycznych.

W imieniu społeczności szkolnej za zakupione dla Szkoły wyposażenie składam serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi Zygmuntowi – Dyrektorowi TAURON DYSTRYBUCJA S.A.  Oddział Gliwice. Otrzymane frezarka CNC i ploter wpisują się w plan modernizacji bazy dydaktycznej Szkoły, co pozwala na tworzenie uczniom jak najlepszych warunków do nauki, by przygotować ich do pracy zawodowej   w nowoczesnych przedsiębiorstwach, właśnie takich jak TAURON lub do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych. Cieszę się, że nasi uczniowie będą mogli pracować na nowoczesnym sprzęcie, stosować najnowsze oprogramowanie branżowe dla danego zawodu.  Dziękuję za zrozumienie potrzeb uczniów i Szkoły. Jestem pewien, że dalsza współpraca w ramach zawartej umowy pomiędzy Tauron Dystrybucja S.A. a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie nadal będzie się układała wzorowo z korzyścią dla każdej ze stron.

Krystian Biadacz – Dyrektor Szkoły