Jak magazynować energię elektryczną?

Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania człowieka w XXI wieku, nie
wyobrażamy sobie bez niej życia, dostęp do niej warunkuje rozwój społeczeństw. Dzieje się tak
dlatego, że może być ona bardzo łatwo przetwarzana na inne rodzaje energii (np.: cieplną,
mechaniczną, świetlną itp.); jak również bez problemów przesyłana na duże odległości. Niestety,
trudno ją zgromadzić i przechowywać przez dłuższy czas.


O sposobach gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej mogli się dowiedzieć
uczniowie klas 2MI i 2EI po wysłuchaniu prelekcji pt. Jak magazynować energię elektryczną?
wygłoszonej w dniu 26.02.2019 r. przez przedstawiciela katowickiego Energoprojektu.
W wyniku wykładu dowiedzieliśmy się, że energia elektryczna jest magazynowana w postaci
energii:
a) potencjalnej wody w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych;
c) elektrochemicznej w akumulatorach;
d) mechanicznej w wirujących kołach zamachowych;
e) cieplnej w pompach ciepła.
Energia elektryczna może być również użyta do wytworzenia sprężonego powietrza.
Przechowuje się je w zbiornikach ciśnieniowych lub podziemnych kawernach, a następnie
wykorzystuje do napędzania turbin.
Elektryczność może być także wykorzystana do produkcji wodoru (np. w wyniku elektrolizy
wody). Gaz ten jest wysokoenergetycznym paliwem do silników spalinowych i ogniw paliwowych.
Dzięki prelekcji uświadomiliśmy sobie, jak duży postęp nastąpił w dziedzinie magazynowania
energii elektrycznej, na jak wiele sposobów można ją gromadzić i przechowywać.
Bardzo dziękujemy przedstawicielowi firmy Energoprojekt Katowice za przybliżenie tej
tematyki.

 

Marek Masłowski