X Konfrontacje Taneczne

W dniu 7 lutego 2019 r. odbyły się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 X Konfrontacje Taneczne.

W konkursie wzięli udział:

1. SP14     Czarne Koty

2. SP10     Natalia Skorupa

3. SP32    Shake a Leg

4. AZSO2    Monika Kroll

5. SP18    Pompa X Pajo

6. SP10    Zuzanna Molek

7. AZSO    Słowak Dance Group

8. AZSO2    Duet Soul

9. SP18    Black and Yellow

10. CKZiU    Ekonomiks

11. SP2    ZigZag

12. AZSO2    Zespół taneczny Soul

13. SP37    Śląski mix

14. SP2    Ostatnia klasa

15. SP10   Duet Duo

Uczestnicy występowali w trzech kategoriach:

Solo, Duet i Zespół

W kategorii Solo jury przyznało następujące miejsca:

 1 miejsce   Zuzanna Molek

 2 miejsce   Monika Kroll

 3 miejsce   Natalia Skorupa

W kategorii Duet jury przyznało następujące miejsca:

 1miejsce   Duet Soul

 2 miejsce   Ekonomiks

 3 miejsce   Duet Pompa X Pajo

W kategorii Zespół jury przyznało następujące miejsca:

 1miejsce   Słowak Dance Group

 2 miejsce   Soul

 3 miejsce    Sp37

Jury przyznało także 2 wyróżnienia:

 Sp32   Shaka A Leg / Zespół

 SP18   Black And Yellow /Zespół 

Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy pomagali w organizacji imprezy. Wszystkie ich działania były bardzo profesjonalne, a szczególnie transmisja konfrontacji na żywo. W wydarzeniu uczestniczyło 130 uczniów chorzowskich szkół.

Dodała Bogumiła Walkowiak