Elektrownia Porąbka-Żar zdobyta!

Dnia 17 grudnia uczniowie klas elektrycznych naszego technikum wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. To druga co do wielkości elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce (po elektrowni Żarnowiec) i jedyna w kraju elektrownia podziemna mieszcząca się w Międzybrodziu Bialskim, w obrębie kaskady rzeki Soły. Pierwszy hydrozespół zsynchronizowano z siecią państwową 6 stycznia 1979 r. Ostateczny odbiór elektrowni nastąpił 31 grudnia 1979 roku. Operatorem elektrowni jest holding PGE.