40 m pod powierzchnią gruntu!

Dnia 11.12.2018r. 27 uczniów klasy  4MI pod opieką dwóch opiekunów odbyło wycieczkę naukową do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, która stanowi bardzo ciekawy obiekt dziedzictwa górnictwa Górnego Śląska. Program wycieczki obejmował 2 etapy tematyczne.

 I etap polegał na pieszym zwiedzaniu XIX- wiecznych, podziemnych korytarzy dawnej kopalni, w trakcie którego uczniowie zostali zapoznani z dawnymi technologiami wydobycia węgla oraz warunkami pracy górników. Niewątpliwą ciekawostką było także oryginalne techniczne słownictwo, którym "częstował" nas przewodnik (np. spąg, strop, kurzawka, ocios, aparat Koniga, krzyż mierniczy, system zabierkowy, hercówa).

II etap to  podziemny spływ łodziami - o długości ponad 1100 m  - pod samym centrum Zabrza, podczas którego można było spotkać postacie ze śląskich legend - Utopka i Skarbnika, a także zobaczyć wodne porty, mijanki, światłocienie oraz poczuć kapiącą wodę.

Galeria FB

Opracowali Andrzejowie: Skrzypek i Mucha