Rusza nabór na praktyki do Irlandii!

W dniu 3.12.2018 r. rozpoczynamy rekrutację do programu unijnego PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) na rok szkolny 2018/2019. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do dnia 14.12.2018 r. do Pani Anny
Kędziory lub pani Lidii Tużyny. Kandydaci napiszą test z języka angielskiego oraz odbędą rozmowę z pedagogiem szkolnym. Następnie Komisja Rekrutacyjna, na podstawie wyników testu oraz ocen z języka angielskiego, przedmiotów zawodowych, oceny zachowania po klasie II oraz opinii wychowawców i nauczycieli uczących przygotuje listę uczniów zakwalifikowanych do programu oraz listę rezerwową.

ZAPRASZAMY!