BIO

Co dalej ze ściekami z Chorzowa i Świętochłowic? Dlaczego nie można kąpać się w Rawie na rynku katowickim? O tym i o innych procesach dowiedziała się grupa BIO na  wycieczce w oczyszczalni ścieków w dniu 13.11.2018.