XIII Konkurs Bóbr - Senior

13 listopada 2018 roku w konkursie „Senior” brały udział szkoły ponadgimnazjalne. W szkole wzięło udział 10 zawodników z trzech klas technikum.
Celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Konkurs zorganizowano za pośrednictwem platformy e-learningowej mCourser.