Próbny alarm ewakuacyjny

17.10.18 r. o godz. 10.45 został ogłoszony próbny alarm ewakuacyjny, mający na celu sprawdzenie
znajomości procedur postępowania w razie ogłoszenia prawdziwego alarmu i ewakuowania osób
z zagrożonego budynku (koordynowanie akcją, zejścia wyznaczonymi sektorami itp.).