Stypendia – ELEKTROR AIRSYSTEMS Sp. z o.o.

   Zarząd firmy ELEKTROR AIRSYSTEMS Sp. z o.o. w Chorzowie przyznał w roku szkolnym 2018/2019 stypendia fundowane dla uczniów naszego Technikum Mechaniczno Elektrycznego im. Nikoli Tesli:

Jakuba Herzoga,
Marcela Króla,
Marka Pilakowskiego,
Adriana Luszczymaka.

   Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność wykorzystywania przez uczniów swoich zdolności. Ma na celu motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników, szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego.

Gratuluję.
Krystian Biadacz