Uczniowie TESLI uczestnikami projektu unijnego Uniwersytet Młodego Dziennikarza

 

 

 

Projekt Uniwersytet Młodego Dziennikarza – zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich (POWR.03.01.00-00-U084/17), którego pomysłodawcą jest Uniwersytet Śląski, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFS, POWER, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) skierowany jest do uczniów klas pierwszych.

W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 12 uczniów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli. Wraz z uczniami ze szkół z Katowic, Tychów, Siemianowic oraz Piekar Śląskich będą uczestniczyć  w zajęciach organizowanych  w pracowniach US i prowadzonych przez pracowników naukowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu ICT, kształcenie kreatywności, innowacyjności, doskonalenie umiejętności uczenia się oraz pracy zespołowej. Działania w projekcie będą realizowane do 30 czerwca 2020 roku.

 

dodała: K. Jarzyńska