Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 IX 2018 r. odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie klasy 2Ti wraz z wychowawcą mgr Olgą Hobą. Szczególnie ciepło i serdecznie powitano uczniów klas pierwszych – 1 TI, 1 MI, 1 EI i 1 GK.

Reprezentanci nowoprzyjętych klas złożyli przyrzeczenie, ślubując uroczyście na Sztandar Szkoły. Dyrektor mgr Krystian Biadacz wygłosił przemówienie, informując wszystkich  zgromadzonych o wynikach egzaminów zewnętrznych, jak i planach na nowy rok szkolny. Podczas uroczystości oddano hołd  żołnierzom i cywilom poległym podczas II wojny światowej. Akademię uświetniły występ szkolnego zespołu muzycznego, a także scenka kabaretowa.