TAURON - STACJA KASZTANOWA

Dnia 12.04.2018 r. grupa elektryków z klasy 3 E/I wzięła udział w wycieczce do Tauron (oddział Gliwice). Celem wizyty było obejrzenie nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej „Kasztanowa”.

Po krótkim instruktarzu BHP rozpoczęto zwiedzanie stacji.