Zakończenie X Chorzowskiego Festiwalu Nauki

Zakończenie 10-tego Chorzowskiego Festiwalu Nauki w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych,

a w nim pokaz chemiczny, wykład o smogu, przekazanie psa asystującego oraz podsumowanie festiwalu przez Wiceprezydenta Miasta.