Dni otwarte w SMCEBI

W dniach 1-3.03.2018 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyły się Dni Otwarte Instytutu Nauk o Materiałach, w których uczestniczyli uczniowie 4 MI. Chłopcy mieli możliwość wysłuchać wykładów  prof. dr hab. Danuty Stróż (Dziekana Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach) i dr. hab. Józefa Deniszczyka (Dyrektora Instytutu Nauki o Materiałach) oraz wziąć udział w  zajęciach praktycznych.