Skanowanie 3D

W ramach współpracy z Partnerem, firmą Energoprojekt Katowice S.A., odbyło się szkolenie z zakresu skanowania 3D. Mechatronicy dowiedzieli się na czym polega skanowanie 3D, poznali sposoby i sprzęt używany do profesjonalnego skanowania. Proces ten stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki tej metodzie firma EPK wykonuje pomiary a następnie tworzy dokumentacje techniczne np. instalacji energetycznych podczas remontów i modernizacji elementów elektrowni.


W czasie dodatkowych zajęć uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania ze skanera zbudowanego przez grupę mechatroniczną na potrzeby druku 3D, jednak skany wykonane sprzętem zaprezentowanym na szkoleniu pozwalają na dużo większe odwzorowanie szczegółów . Końcowym akcentem spotkania było wykonanie skanu wszystkich uczestników spotkania.