Tauron w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im. Nikoli Tesli

Dnia 23 listopada 2017 r. uczniowie klas elektrycznych uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych, których temat brzmiał: Proces budowlany i analiza kosztów budowy przełączy elektroenergetycznych WN, SN, NN. Prowadzącym zajęcia był inż. R. Radomski – przedstawiciel firmy Tauron Dystrybucja w Gliwicach, która jest patronem naszej Szkoły. Było to pierwsze z serii spotkań zaplanowanych na rok szkolny 2017/2018.

 

 

dodała: mgr K. Jarzyńska