Finał projektu

Dnia 21 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie II edycji projektu Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu, realizowanego w ramach projektu PO WER (Program Operacyjny – Wiedza, Edukacja, Rozwój)  Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Erasmus+.

 

Uczniowie – uczestnicy praktyk  przedstawili w formie prezentacji informacje i swoje wrażenia z pobytu na praktykach w Mallow i Cork w Irlandii zorganizowanych przez firmę Your International Training. Prezentacja w języku angielskim, którą przygotował przedstawiciel mechatroników świadczy o tym, że praktyki przyczyniły się nie tylko do zwiększenia wiedzy i umiejętności zawodowych, ale przede wszystkim kompetencji językowych.

W czasie spotkania podsumowano wszystkie działania oraz dokonano ewaluacji.
Uczniowie otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły certyfikaty językowe i dokument potwierdzający odbycie praktyki - Europass Mobilność.

 

Dodała: mgr Anna Kędziora