Najazd Teslowiczów na Korez

Już 30 listopada  klasy pierwsze wsparte przez starszych kolegów z sukcesem szturmowały katowicki teatr Korez. „Kolega Mela Gibsona” nie zawiódł naszych nadziei i jak zwykle przysporzył Melpomenie nowych fanów. Ukoronowaniem akcji był desant pozostałych klas w dwóch rzutach – 7. i 8. grudnia. „Scenariusz dla trzech aktorów” to przedstawienie, które spodobało się wszystkim. Świadczyły o tym śmiechy, burzliwe reakcje, oklaski i przerzucanie się przez uczniów cytatami ze sztuki w drodze do domu. 

 

Drodzy Artyści Teatru Korez, traktujecie nas poważnie, więc  my odpłacamy wdzięcznością. Liczymy na dalsze spotkania w przyszłości. Macie wśród naszych uczniów wielu miłośników. To wspaniałe, że cała szkoła mogła się z Wami spotkać.

 

Dodała: mgr Magdalena Molencka