Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada jest obchodzony „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na problem antybiotykooporności drobnoustrojów przy jednoczesnym braku nowych antybiotyków.

Problem ten z roku na rok narasta. Oporność na antybiotyki stała się cechą nie tylko bakterii szpitalnych, ale również tych, które wywołują zakażenia pozaszpitalne. Powoduje, że leczenie zakażeń jest coraz mniej skuteczne, a konsekwencje są coraz bardziej tragiczne. Główną przyczyną powstawania selekcji i rozprzestrzeniania się bakterii opornych na antybiotyki jest powszechne nadużycie tej grupy leków.

Przyjmuj antybiotyki odpowiedzialnie