Pracownie zawodowe najnowszej generacji

30 września 2017 r. zakończono projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W jego ramach zmodernizowano dwie pracownie oraz zakupiono wyposażenie. Są to: pracownia sieciowych systemów operacyjnych i multimediów oraz pracownia mechatroniczno – elektryczna.

Szczegóły projektu