Narodowy Program Czytelnictwa

W ubiegłym roku szkolnym złożyliśmy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowych książek do biblioteki. Wniosek zaakceptowano i otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 15000 zł (12000 dofinansowanie , 3000 zł wkład własny).

W maju i czerwcu uczniowie i  ich rodzice mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji poprzez i-dziennik czy też bezpośrednio do skrzynek
w szkole. W lipcu i sierpniu nauczyciel bibliotekarz uzupełnił bazę książek
o lektury i inne ciekawe pozycje. Listę nowych książek pozytywnie zaopiniował Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców.

 

Po wcześniejszej wycenie książek w 5 hurtowniach internetowych we wrześniu składano zamówienia. W październiku książki trafiły do biblioteki i są sukcesywnie opracowywane. W sumie zakupiono 775 książek na kwotę 14996,10 zł.