Pierwsza pomoc - warsztaty

Dnia 25 X  2017 r. uczniowie klas pierwszych TME im. Nikoli Tesli uczestniczyli
w spotkaniu z ratownikami medycznymi, zorganizowanym przez reprezentantów drużyny harcerskiej, dotyczącym zasad udzielania pierwszej pomocy.

Prelegent przypomniał uczestnikom  spotkania o polskim prawie, które nakłada na świadków zdarzenia obowiązek powiadomienia pogotowia ratunkowego  lub innych służb ratowniczych   o nagłym zagrożeniu zdrowotnym, a także udzielenia pierwszej pomocy.

Główna część warsztatów dotyczyła prezentacji najważniejszych zasad związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, w tym oceny stanu ABCD, wywiadu SAMPLE, a przede wszystkim zabiegów resuscytacyjnych prezentowanych na fantomie.

Organizatorzy spotkania uzmysłowili uczniom, jak ważne jest każde ludzkie życie.