Spotkanie z prof. Gustavo Piga

W dniu 17 X 2017 r. grupa uczniów i uczennic V LO, z klasy o profilu historyczno-prawnym, udała się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wzięła udział w spotkaniu z prof. Gustavo Piga, reprezentującym Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie. Organizatorem spotkania był Pan dr hab. prof UŚ, Michał Kania, którego zaproszenie z radością przyjęliśmy, i za które serdecznie dziękujemy.
 
Spotkanie z profesorem Gustavo Piga, wysoko cenionym w Europie ekonomistą i znawcą prawa, stworzyło wyjątkową okazję, nie tylko do zapoznania się bogatą ofertą edukacyjną jego macierzystej uczelni, ale stało się wspaniałą lekcją, żywego języka włoskiego (i angielskiego). Dało nam także możliwość obcowania z naukowcem o niezwykle rozległej wiedzy i wysokim poziomie kultury osobistej, z jednej strony obiektywnym i wolnym od uprzedzeń, a ze strony drugiej przejawiającym ogromny szacunek dla polskiej tradycji, historii i dorobku kulturowego.
 
Takie spotkania głęboko zapadają w pamięć i z pewnością czynią nas lepszymi ludźmi, tak pod względem intelektualnym jak i duchowym. Dziękujemy i mamy nadzieję, że spotkanie to, nie było pierwszym i ostatnim.